Biểu mẫu liên hệ

Những người có thể nhập tiếng Nhật, vui lòng nhập bằng tiếng Nhật.
Cách uống sẽ được hướng dẫn bằng tiếng Việt, vì vậy, vui lòng liên hệ khi cần.
Sẵn sàng tư vấn cho các vấn đề khác nhau.

Chúng tôi đóng cửa vào ngày Chủ Nhật và ngày lễ. Vui lòng liên hệ trong giờ làm việc.

  tên*
  địa chỉ email*
  địa chỉ email*xác nhận
  Địa chỉ*
  mã bưu điện*
  Tỉnh*
  Chi tiết địa chỉ*
  Số điện thoại*
  chủ thể:
  Nội dung yêu cầu:

  *Nếu bạn không kiểm tra nó, bạn sẽ không thể gửi nó.

  タイトルとURLをコピーしました